Materialiteit

Materialiteitsmatrix 2013

Om inzicht te krijgen in de belangrijkste relevante onderwerpen, zijn we in 2010 begonnen met een workshop met externe deskundigen, de leden van de Raad van bestuur en diverse directieleden. In 2012 hebben we op basis hiervan en met behulp van interne en externe bronnen een materialiteitsmatrix samengesteld. Deze rustte op de vijf pijlers van Quintessence, de GRI 3.1 richtlijnen en de Accountability Principles standard (AA1000).

Bij de lancering van de G4 richtlijnen in 2013, besloten we hiernaar om helemaal over te stappen in 2014. G4 legt de nadruk op wat materieel is voor ons, onze markt en onze belanghebbenden. Om hier achter te komen heeft de Raad van bestuur enquetes gestuurd naar de aandeelhouders, commissarissen en onze financiële partners, en heeft het mvo-management team deze gestuurd naar diverse andere belanghebbenden binnen de door hen geselecteerde doelgroepen. Maar een aantal van deze hebben gereageerd en op basis hiervan is de matrix tot stand gekomen. In de uitvraag werd niet alleen gevraagd naar hun mening over wat materieel is, maar we gaven hen ook de mogelijkheid om aan de gekozen aspecten een waarde toe te kennen.

Op basis hiervan weten we wat materieel is voor onze belanghebbenden en over welke GRI-indicatoren we moeten rapporteren. We hebben de materiële aspecten naar waarde in de materialiteitsmatrix weergegeven. De tekstgrootte geeft de impact aan voor Q-Park.

De materialiteitsanalyse leert eveneens dat we al over de juiste zaken rapporteren, hetzij in het Jaarverslag hetzij in het verslag Verantwoord Parkeren. We zien dat het Quintessencebeleid in de pijler 'maatschappij' op onderdelen kan worden uitgebreid met onderwerpen als werkgeverschap, anti-corruptie en privacy klantgegevens. Onderwerpen waarover we nu rapporteren staan in het overzicht GRI indicatoren data.

Door deze onderwerpen onderdeel te laten vormen van Quintessence kunnen we ze in samenhang gaan aansturen. We creëren hiermee een geïntegreerd beeld van ons beleid en de bijbehorende prestaties. De voorbereidingen hiervoor vinden in 2014 plaats. Binnen de pijler 'economie' lichten we het financiële resultaat kort toe in Verantwoord Parkeren. In ons Jaarverslag staat dit onderwerp uiteraard centraal.

In 2014 gaan we aan de slag met het uitbreiden van de belanghebbenden­dialoog. Daarnaast de materialiteitsmatrix zo op orde te krijgen dat wij hier de komende jaren mee vooruit kunnen.