Mobiliteit

Doelstelling

Ondersteunen van duurzame mobiliteit die aansluit bij de economische, maatschappelijke en milieubehoeften van de samenleving.

Wat willen wij bereiken

Q-Park wil een rol spelen in mobiliteitsopties van mensen. We bieden parkeergelegenheid voor auto en fiets bij knooppunten van openbaar vervoer. Hiervoor zoeken we actief de samenwerking op met gemeenten. Met hen gaan we in gesprek over het lokale mobiliteitsbeleid.

We proberen ook het bewustzijn en gedrag van mensen te beïnvloeden. We leveren online informatie over de beschikbaarheid van vrije parkeerplaatsen en het tarief. Dat doen we via onze website of de Q-Park app, maar ook door navigatiesystemen te voeden met actuele informatie.

We zoeken samenwerking met partijen die een betaalkaart aanbieden, zoals NS met de Businesscard, waarbij parkeren een onderdeel is van het aanbod.

101.616 (2012: 91.161) Parkeerplaatsen bij OVPFs met dynamische informatie 179 (2012: 150)PFs met informatie over mobiliteitsopties en alternatieve locaties191 (2012: 151)

Wat wij hebben bereikt in 2013

Integratie vervoersmogelijkheden

Ons doel was om in 2015 100.000 parkeerplaatsen te realiseren binnen 300 meter van OV-knooppunten, stations of in de buurt van een fietsenstalling. Onze doelstelling om meer gelegenheid te bieden om over te stappen op een ander vervoermiddel, hebben we dus ruimschoots behaald.

Het doel was om in 2015 in de helft van de doelsteden in gesprek te zijn over duurzame mobiliteitsplannen. We liggen goed op schema. In 46 steden werken we samen aan het verbeteren van de leefbaarheid (2012: 42).

Klantonderzoek

Uit ons tweejaarlijkse klantenonderzoek blijkt dat steeds meer mensen het belang inzien van betaald parkeren. In 2011 gaf 86% van de respondenten dit aan. In 2013 is dit gestegen naar 94%. De houding ten opzichte van betaald parkeren is vrijwel onveranderd de laatste twee jaar. 37% van de ondervraagde klanten staat hier positief tegenover. In 2011 was dat 38%.

Dynamische informatie over betaald parkeren

Actuele informatie over vrije parkeerplekken en tarieven bieden we voor 179 Q-Park faciliteiten (2012: 150). Het is in steeds meer gevallen ook mogelijk om online te reserveren en vooraf te betalen. Als deze trend doorzet, halen we de doelstelling voor 2017.

QMO-3: PFs (eigendom + lange huur) die dynamische informatie kunnen doorgeven.

Helaas gaat het aanbieden van dit type actuele informatie aan navigatiesystemen minder snel dan wij zouden wensen. Dit heeft te maken met de complexiteit van het onvertraagd ophalen van onze data en het koppelen daarvan aan externe systemen. Een alternatief is het leveren van statische informatie, aangevuld met bezettingsgraden. Wij zijn in 2013 gestart met een grootscheeps datawarehouse project. Hierin organiseren we voor alle landen op centraal niveau de dataverzameling. Dit maakt uitwisseling met derde partijen eenvoudiger. In 2014 zal dit project worden afgerond, zodat we onze doelstelling op dit specifieke onderwerp kunnen behalen.

Het aanbieden van informatie over mobiliteitsopties en/of alternatieve parkeerlocaties stijgt gestaag maar niet genoeg om de ambitieuze doelstelling van 2017 te halen.

QMO-4: PFs (eigendom + lange huur) die informeren over mobiliteit opties en/of locatie/prijzen van andere parkeeroplossingen.

Integratie betalingssystemen van derden

De integratie van de dienst parkeren met private label betaalkaarten die bedrijven aanbieden, zoals de OV chipcard, verloopt minder voorspoedig. We hebben minder combinaties kunnen maken dan in 2012. Dit tegenvallende resultaat heeft te maken met de grote verscheidenheid aan betaalkaarten en aanbieders. De ontwikkelingen op dit gebied gaan zo snel en zijn zo complex dat wij ons afvragen of de investering die hiermee gemoeid is van onze kant opweegt tegen de maatschappelijke baten. Wij overwegen daarom deze prestatie-indicator in 2014 aan te passen.