Faciliteit

Doelstelling

Bereikbaarheid van essentiële stedelijke functies mogelijk maken in samenhang met duurzaamheids­belangen.

Wat willen wij bereiken

Het klinkt wellicht tegenstrijdig dat Q-Park wil voorkomen dat haar parkeergarages vol zijn. Toch is dat zo. We willen automobilisten altijd de gelegenheid bieden snel en gemakkelijk een parkeerplaats te vinden. Een parkeergarage die vol is, leidt tot tijdsverlies en meer zoekverkeer. Dit zorgt voor meer drukte op straat en meer uitstoot van vervuilende stoffen. Om automobilisten snel naar een vrije parkeerplaats te leiden, willen we steeds meer dynamische informatieborden inzetten. Deze geven informatie over waar parkeerlocaties zijn waar daadwerkelijk plekken vrij zijn. Het gebruik van meer duurzame personenauto's stimuleren we met oplaadpalen voor elektrische en hybride voertuigen. Ook bieden we gereserveerde plekken aan voor klanten die deelnemen aan initiatieven op het gebied van auto-delen.

PFs meer dan 25 dagen VOL 1391 (2012: 137)312 (2012: 265) PFs met Parkeer Route Informatie SysteemElektrische oplaadpalen 3941 (2012: 465)

Wat wij hebben bereikt in 2013

Toegankelijkheid van parkeerfaciliteiten

Het aantal parkeerfaciliteiten dat meer dan 25 dagen in een jaar vol was, is helaas gestegen van 137 naar 139. Daar staat tegenover dat het aantal dagen dat dit gebeurde daalde van 10.114 naar 8.885. We onderzoeken in hoeverre het prijsbeleid hierbij sturend werkt. Dit doen we onder andere in Maastricht, waar we een experiment doen om vraag en aanbod beter in balans te brengen, door middel van prijs. In de centrumgarage op het Vrijthof is de prijs hoger dan in de parkeergarages aan de rand van de stad. In 2013 is deze proef voorbereid. In 2014 evalueren wij per kwartaal of dit prijsbeleid het gewenste effect heeft.

Verminderen van zoekverkeer

In 2013 is een internationaal strategisch project gestart dat de statische en dynamische informatie van onze parkeerfaciliteiten gaat ontsluiten voor eigen en partner websites, navigatie en Parkeer Route Informatie Systemen (PRIS). Het project heeft als doel om zoekgedrag te verminderen, boekingen en bestellingen te kunnen doen en klanten de gelegenheid te geven om online in hun informatie- en interactiebehoefte te voorzien. Het project heeft de gevleugelde naam 'PEGASUS' meegekregen. Het Pegasus project gaat ons helpen om een groter aantal dynamische informatieborden te voeden met actuele informatie over vrije parkeerplekken. In 2014 moet dit verder gestalte krijgen, zodat wij onze 2017 doelstelling kunnen behalen.

QFA-3: PFs (eigendom + lange huur) gekoppeld aan een PRIS.

Faciliteren van personenauto's en programma’s met versterkte milieuprestaties

Zowel het aantal oplaadpalen als het aantal gereserveerde parkeerplaatsen voor initiatieven op het gebied van auto-delen (zoals Smart2Go) daalde in 2013. Het baart ons zorgen dat de resultaten tegenvallen, in het licht van onze doelstelling. We vermoeden dat de tegenvallende resultaten te wijten zijn aan de slechte economie, die het lastiger maakt dit soort initiatieven in stand te houden of te ontwikkelen.

QFA-6: Parkeerplaatsen (eigendom + lange huur) gereserveerd voor duurzame programma's.

  1. Rode cijfers geven aan dat deze getallen een negatieve trend volgen.