Quintessence

Download data

PI

Omschrijving

2017 Doel1

2013

2012

2011

Mtrl2

QMO

Mobiliteit: duurzame mobiliteit voor economische, maatschappelijke en milieu ontwikkeling

QMO-A

Integratie vervoersmogelijkheden (is het belangrijkste doel van de EU - Eurostat)

QMO-1

Parkeerplaatsen in eigendom en lange huur binnen 300 meter van:

QMO-1a

- belangrijke openbaar vervoer knooppunten

35%

101.616

91.161

84.369

++

QMO-1b

- fietsenstallingen en/of bij fietsverhuurbedrijven

30%

85.882

85.269

78.761

++

QMO-2

PFs in eigendom en lange huur met geïntegreerde betaalmogelijkheden met OV

19

23

19

+

QMO-3

PFs in eigendom en lange huur die dynamische informatie kunnen doorgeven aan derden

40%

179

150

136

+++

QMO-4

PFs in eigendom en lange huur die informeren over 1) mobiliteit opties en/of 2) locatie/prijzen van alternatieven (incl. straat parkeren) <1 km (≈15min lopen)

50%

191

151

120

+++

QMO-B

Bewustzijn en houding t.o.v. betaald parkeren (= belangrijkste instrument voor het reguleren van mobiliteit)

QMO-5

Percentage klanten die de maatschappelijke noodzaak van betaald parkeren kennen/begrijpen

94%

86%

+

QMO-6a

Percentage klanten die een positieve houding hebben tegenover betaald parkeren

37%

38%

+

QMO-6b

Percentage van klanten met een positieve houding t.a.v. 'de gebruiker betaalt'

60%

61%

+

QMO-7

PFs in eigendom en lange huur in doelsteden die actief betrokken zijn bij een integraal mobiliteitsbeleid

50%

46

42

33

++

QFA

Faciliteit: toegang tot belangrijke stedelijke functies in samenhang met duurzaamheidsbelangen

QFA-A

Toegankelijkheid van PFs

QFA-1

PFs in eigendom en lange huur met de indicatie ‘Vol’ op >25 dagen

15%

1443

137

145

++

QFA-2

Totaal aantal dagen dat deze PFs ‘Vol’ zijn

15%

9.5853

10.114

11.350

++

QFA-2/1

Gemiddeld aantal dagen ‘Vol’

67

74

78

+

QFA-B

Verminderen van parkeerzoekverkeer en tijd, in en om PFs

QFA-3

PFs in eigendom en lange huur die zijn gekoppeld aan een parkeerroute-informatiesysteem

50%

312

265

200

+++

QFA-4

PFs in eigendom en lange huur met >50% schuine parkeervakken

25%

131

133

127

++

QFA-C

Faciliteren van personenauto's en programma’s met versterkte milieuprestaties

QFA-6

Parkeerplaatsen in eigendom en lange huur gereserveerd voor:

0,5%

747

802

754

+++

QFA-6a

- elektrische voertuigen, met oplaadpunten

394

465

269

QFA-6b

- deelauto en andere duurzame programma's

353

337

485

QSO

Maatschappij: verbeteren van klanten en medewerkers betrokkenheid, hun veiligheid en gezondheid

QSO-A

Gezondheid en veiligheid voor de maatschappij

QSO-1a

PFs in eigendom en lange huur met AEDs - publiek toegankelijk

40%

48

44

36

+++

QSO-1b

PFs in eigendom en lange huur met AEDs

80%

353

349

314

++

QSO-1c

Andere beschikbare AEDs (optioneel)

124

+

QSO-2

PFs in eigendom en lange huur met toiletten of bewegwijzering naar toiletten elders

60%

249

249

191

+++

QSO-3

PFs in eigendom en lange huur met startkabels

90%

383

356

363

+++

QSO-B

Gezondheid en veiligheid voor medewerkers

QSO-4

Medewerkers die een reanimatietraining hebben gevolgd (eerste keer en herhaling)

35%

426

765

744

+++

QSO-5

Medewerkers die een EHBO training hebben gevolgd (eerste keer en herhaling)

30%

545

718

695

++

QSO-6

Medewerkers die een conflicthanteringstraining hebben gevolgd (eerste keer en herhaling)

25%

641

454

797

++

QSO-C

Maatschappelijke en medewerkers betrokkenheid

QSO-7

Prijzen en/of kwaliteitscertificaten:

QSO-7a

- interne en/of externe prijzen (EPA, medewerker van het jaar, parking host, etc.)

109

82

+

QSO-7b

- externe kwaliteitscertificaten (ADAC, ISO, etc.)

5

5

+

QSO-8

PFs in eigendom en lange huur met rijschool samenwerkingen

10%

34

39

32

+++

QSO-9

Kosten (EUR) voor sociale activiteiten in (lokale) gemeenschappen: geld, materiaal, eten/drinken, etc.

0,30% OPEX

306.139

387.527

346.100

++

QSO-10

Percentage medewerkers positief over:

QSO-10a

- houding t.a.v. ons mvo-beleid

79%

69%

80%

+

QSO-10b

- tevredenheid t.a.v. ons mvo-beleid

69%

66%

70%

+

QSO-11

Belanghebbenden die van ons mvo-beleid bewust zijn/deze begrijpen:

QSO-11a

- belangrijke bedrijfspartners (top 10)

100%

29

34

46

+++

QSO-11b

- aandeelhouders

50%

32

5

9

+++

QSO-11c

- kapitaalverschaffers

50%

12

1

2

+++

QSO-12

Verantwoord Parkeren volgens G4 en assurance

Comp.4

Start

B

B

+++

QSO-13

Ministerie van EZ Transparantie Benchmark

Volgers

45

60

89

+++

QEC

Economie: kloof verkleinen tussen maatschappelijke parkeerkosten en kosten voor gebruikers

QEC-A

Redelijke parkeertarief strategieën met duurzaamheidsperspectieven

QEC-1

Publicaties en/of spreekbeurten over eerlijke parkeertarief strategieën in doel steden

200%

35

+++

QEC-2

PFs in eigendom en lange huur met onderscheidende parkeertarief strategieën door vraag en aanbod

60%

428

404

434

++

QEC-3

Medewerkers getraind op parkeertarief strategieën (eerste keer en herhaling)

15%

180

310

252

+++

QEC-B

Omgaan met de dynamiek van on-street en off-street parkeren

QEC-4

PFs in eigendom en lange huur waar de tarieven in overeenstemming zijn gebracht met straatparkeren

25%

163

158

154

++

QEC-5

Doelsteden met een Total City Concept

35%

46

26

23

+++

QEC-C

Bijdragen aan lokale economische ontwikkelingen

QEC-6

Totale omzet van zakelijke klanten met abonnementen en waardekaarten (EUR miljoen)

142

134

108

+

QEC-7

Totale kapitaalinvesteringen (EUR miljoen)

51

102

64

+

QEN

Milieu: verbeteren van milieuprestaties van PFs, wagenpark, kantoren en waardeketen relaties

QEN-A

Ontwikkelen, oprichten en implementeren van certificeringen voor ‘duurzame' PFs

QEN-1

Nieuw te bouwen parkeerfaciliteiten die goed of hoger scoren volgens BREEAM (of gelijkwaardig)

15

+++

QEN-2

Ontwikkelingsfase van onafhankelijke 'sector specifieke' indicatoren in bestaande bouwnorm

Klaar

BREAAM in Use

Test

Start

+++

QEN-3

Bestaande parkeerfaciliteiten gecertificeerd door onafhankelijke 'sector specifieke' indicatoren

35

+++

QEN-B

CO2 prestatie van Q-Park

QEN-4

CO2 (kg) per parkeerplaats in eigendom en lange huur:

- bovengronds

157

159

155

+

- ondergronds

184

224

194

+

- terrein

41

50

29

+

- gemiddeld

144

165

144

+

CO2 voetafdruk per auto kilometer (kg CO2)

4.370

4.655

4.841

+

Aantal benzine auto's

99

112

110

+

Aantal diesel auto's

479

467

455

+

Aantal LPG auto's

2

2

2

+

Aantal bio-diesel (20%) auto's

4

6

6

+

Aantal hybride auto's6

68

46

30

+

Aantal elektrische auto's

30

7

4

+

Aantal enkele reis vliegtickets (0 - 1000 km)

1.328

1.954

2.094

+

Aantal enkele reis vliegtickets (>1000 km)

278

437

462

+

Aantal treinkaartjes (0 - 500 km)

1.507

1.374

1.536

+

Aantal treinkaartjes (>500 km)

176

1.245

546

+

QEN-C

CO2 prestatie van belanghebbenden

QEN-5

Medewerkers die:

QEN-5a

- streven naar betere milieuprestaties eigen huishouden

93%

90%

89%

+

QEN-5b

- meedoen aan een huishoudelijke CO2/voetafdruk calculatie programma

30%

18%

14%

++

QEN-6

Belanghebbenden die hun CO2 voetafdruk hebben berekend en gedeeld/gepubliceerd:

QEN-6a

- belangrijke bedrijfspartners (top 10)

60%

61

76

65

+++

QEN-6b

- aandeelhouders

40%

10

13

16

++

QEN-6c

- kapitaalverschaffers

40%

10

10

9

++

Aantallen 2013

Parkeerfaciliteiten in eigendom en lange huur

801

Parkeerplaatsen in eigendom en lange huur

301.265

Doelsteden

98

Medewerkers

2.527

  1. Percentage ten opzichte van het rapportage jaar.
  2. Mtrl= Materieel +++= Ambitieuze actie ++= Beperkte verandering += Monitoren
  3. Voor België zijn de cijfers van 2012 aangehouden.
  4. Comp.= Comprehensive
  5. Dit is geen percentage maar een doelgetal.
  6. Emissies berekend op basis van benzine uitstoot aangezien deze auto's een combinatie van elektrisch, benzine en diesel kunnen zijn.