Economie

Doelstelling

Verminderen van de kloof tussen de maatschappelijke kosten van parkeren en de kosten die de gebruiker betaalt.

Wat willen wij bereiken

Q-Park is een voorstander van redelijke parkeertarieven die bijdragen aan de leefbaarheid van de stedelijke omgeving. Het is in het belang van zowel overheden als Q-Park om de tarieven van straatparkeren en in parkeerfaciliteiten, en van parkeren in het centrum en aan de rand van de stad goed op elkaar af te stemmen. Door met gemeenten in gesprek te gaan over dit onderwerp, willen we met onze kennis een bijdrage leveren aan de verduurzaming van steden. We bieden een parkeertarief training aan om dit onderwerp goed in de vingers te krijgen. Onze adviezen zijn erop gericht dat gemeenten een gedifferentieerd prijsbeleid hanteren om het gedrag van de automobilist te beïnvloeden. We zoeken actief de samenwerking met gemeenten om te komen tot een Total City Concept voor parkeren.

Doelsteden met Total City Concept 46 (2012: 26)428 (2012: 404) PFs met gedifferentieerde prijsstrategiePrijsstrategie trainingen gevolgd 1801 (2012: 310)

Wat wij hebben gerealiseerd in 2013

Parkeertarieven met duurzaamheidsperspectief

Gemeenten moeten bezuinigen en zien parkeeropbrengsten als een belangrijke bron van inkomsten. Duurzaamheid lijkt het onderspit te delven als het economisch tegenzit. We zien dat terug in het aantal faciliteiten dat met gedifferentieerde prijsstrategie werkt. Dat aantal steeg in 2013 weliswaar naar 428 (2012: 404), maar ligt nog altijd onder het niveau van 2011 (434).

Q-Park blijft zich hard maken voor de zienswijze dat bij een hoge vraag de prijs stijgt. De nieuw aangestelde Corporate Manager Products & Pricing gaat de landen ondersteunen om deze visie over het voetlicht te brengen. Zo ontwikkelen we ondersteunende materialen die de kennis en kunde van tariefbeleid helpen vergroten. Dat de aandacht voor dit onderwerp is verslapt, zien we ook terug in het dalende aantal tarieftrainingen dat is gevolgd in 2013. De nieuwe manager zal eraan bijdragen dat we onze doelstellingen wel halen.

Aantal steden met een Total City Concept

Het aantal steden met een Total City Concept ligt al boven de doelstelling. Gemeenten met een Total City Concept willen het parkeeraanbod op straat en in gebouwde voorzieningen beter op elkaar afstemmen. Plekken op straat, dicht bij het centrum, worden bestemd voor kort parkeren. Gebouwde voorzieningen zijn bedoeld voor langer parkeren. We vinden dit een goede ontwikkeling omdat parkeren langs de openbare weg de grootste concurrent is van gebouwde parkeervoorzieningen, terwijl de kosten van straatparkeren hoger zijn. Het is dus van belang om dit met elkaar goed af te stemmen.

QEC-5: Aantal doelsteden met een Total City Concept.

  1. Rode cijfers geven aan dat deze getallen een negatieve trend volgen.