Profiel

Kernactiviteiten

Q-Park is een internationale vastgoedonderneming, gericht op waardeontwikkeling door middel van hoogwaardige ­dienstverlening in gebouwde parkeervoorzieningen en parkeerterreinen op strategische locaties. De activiteiten van Q-Park zijn gericht op investeren in vastgoed en dienstverlening rondom parkeren op A-locaties: in of bij multifunctionele binnensteden, bij knooppunten met openbaar vervoer en bij ziekenhuizen.

Q-Park onderneemt met een langetermijnperspectief en vanuit een solide financiële basis. Q-Park bezit en exploiteert parkeerfaciliteiten. Activiteiten van het operationele bedrijf omvatten circa 6.000 huur-, lease- en beheercontracten.

Door innovatieve technologie toe te passen en door samen te werken met publieke partijen biedt Q-Park duurzame, efficiënte, winstgevende en klantvriendelijke parkeer­oplossingen.

Visie

Q-Park streeft ernaar de meest verkozen en aanbevolen parkeerpartner te zijn op strategische locaties in Noordwest-Europa, gebaseerd op kwaliteit, operationele perfectie, klant­tevredenheid en duurzame financiële resultaten.

Missie

Q-Park verbetert kwaliteit van leven door schone en veilige parkeerfaciliteiten aan te bieden, op basis van de pijlers gemak, betrouwbaarheid en gastvrijheid.

Kwaliteitsmerk

Klanten kiezen in de eerste plaats een parkeerlocatie die dicht bij of op de route naar hun eindbestemming ligt. Daarnaast is kwaliteit van doorslaggevend belang voor hun keuze. Q-Park speelt hierop in met de belofte ‘Quality in parking’.

Kwaliteitsaspecten die voor klanten een grote rol spelen zijn:

Q-Park heeft aandacht voor deze kwaliteitsbehoefte van de klant. We hebben een sterk en herkenbaar kwaliteitsmerk neergezet. Onze klanten weten wat ze kunnen verwachten van een parkeerfaciliteit van Q-Park. We investeren in ontwerp, ontwikkeling en renovatie van parkeergarages. Al onze effectieve producten en diensten sluiten aan op de wensen van onze klanten. Van centraal belang hierbij is ook de optimale service van onze betrokken medewerkers. Onze vier kernwaarden - klantgericht, kwaliteitsgericht, samen­werkings­gericht en resultaatgericht - zijn voor hen leidend. Daarnaast zijn we door de kracht van ons merk ook een aantrekkelijke partij voor (potentiële) partners.

Q-Park marktpositie in Noordwest-Europa

Marktpositie

In 15 jaar tijd is Q-Park een toonaangevende speler geworden op het gebied van betaald parkeren in Europa. We bieden circa 800.000 parkeerplaatsen aan in tien stabiele Noordwest-Europese landen. In vijf daarvan zijn we onbetwist marktleider. We onderscheiden ons nadrukkelijk niet in omvang maar in kwaliteit. Onze keuze voor een op kwaliteit gebaseerd bedrijfsmodel blijkt succesvol. We laten zien dat effectief betaald parkeren een economische, sociale en maatschappelijke bijdrage levert aan een stad. En dat een positieve parkeerervaring bijdraagt aan hoe mensen hun uitstapje, reis, winkelmiddag of woon-werkverkeer beleven.

Beleggingsprofiel

De activiteiten van Q-Park, het bezitten en exploiteren van parkeerfaciliteiten, leveren langdurig stabiele kasstromen op en een inkomstengroei die het inflatieniveau overstijgt. De Europese brancheorganisatie voor investeerders in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen INREV karakteriseert Q-Park als een Core-plus fund (een fonds met een laag risicoprofiel dat investeert in vastgoed en een stabiel inkomen genereert). Dit maakt Q-Park een interessant bedrijf voor beleggers met een langetermijnvisie.

Aandeelhouders

Q-Park is eigendom van een groep aandeelhouders voornamelijk bestaande uit veelal Nederlandse institutionele beleggers waaronder pensioenfondsen en verzekeraars. Er is geen partij met een overheersend belang en er zijn geen individuele afhankelijkheden tussen de aandeelhouders.

In overleg met onze aandeelhouders hebben wij in 2013 ons hybride bedrijf intern gesplitst voor meer transparantie. We komen hiermee tegemoet aan de nieuwe trend uit de financiële wereld om beleggingscategorieën beter te kunnen benchmarken. We willen het parkeerbedrijf en het vastgoedbedrijf beter profileren in de verschillende marktsegmenten, we zien voor iedere divisie een duidelijke eigentijdse beleidskoers.

Q-Park aandeelhouders