Codes

Governance Code

De Q-Park Governance Code, gebaseerd op de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC), geeft onder andere inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursorganen, het renumeratiebeleid, de informatievoorziening en de organisatiestructuur. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige Governance Code.

Code of Ethics

Q-Park hanteert een eigen Code of Ethics, waarin is vastgelegd hoe medewerkers horen om te gaan met interne, nationale en internationale regels, wetten en richtlijnen. De code voorziet in procedures om misstanden te melden en in een klokkenluidersregeling. Deze code is ondertekend door de raad van bestuur, commissarissen, directeuren en andere medewerkers die verantwoording afleggen. De handhaving van de code is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige Code of Ethics.

OECD & UNGC Code

Q-Park onderschrijft de OECD en UNGC richtlijnen. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige OECD & UNGC Code.

Business Partner Code

Q-Park betrekt haar medewerkers en zakelijke partners om onze prestaties te verbeteren en om materiële aspecten met elkaar te bespreken. Met behulp van de door ons ontwikkelde partner code willen we de wederzijdse verwachtingen verduidelijken. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige Business Partner Code.

MarCom Code

Q-Park onderschrijft de gerelateerde International Chamber of Commerce (ICC) code. De verantwoordelijke marketing managers ondertekenen deze zelf-regulerende code. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige MarCom Code.

Sponsor Code

Q-Park ziet sponsoring als een investering, een investering in een commerciële dan wel sociale partnerschap waarmee we specifieke bedoelingen hebben die moeten passen bij onze strategie. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige Sponsor Code.

CCTV Code

Q-Park heeft een eigen CCTV Code ontwikkelt die zowel het gebruik van CCTV als Automatische Kenteken Plaat Herkenning bevat. De code beschrijft de toepassing van gewenste standaarden zodat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat wij werken binnen de wetgeving en dat wij het maximale nut kunnen halen uit beschikbare technologie. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige CCTV Code.