Bedrijfsmodel

Met het Q-Park bedrijfsmodel hebben we de financiële en duurzaamheidsresultaten samengebracht. De verschillende parkeerdiensten en de diverse betaalmogelijkheden geven inzicht in wat we graag doen voor onze klanten. Het model beoogt de waardecreatie inclusief de gevolgen daarvan te vatten in een toekomstbestendig overzicht.

Met de beschikbare financiële, menselijke en fysieke middelen genereren we niet alleen omzet, maar leveren we ook een bijdrage aan de leefbaarheid van steden en de bereikbaarheid van winkel- en recreatiecentra, treinstations, ziekenhuizen et cetera. In het hoofdstuk Overzichten ziet u de belangrijkste resultaten van onze waardecreatie van de afgelopen jaren en krijgt u inzicht in hoe we de wat meer 'ongrijpbare' aspecten meetbaar hebben gemaakt. Gedetailleerde financiële informatie vindt u in ons Jaarverslag 2013. De resultaten met betrekking tot veiligheid, gezondheid en scholing vindt u in het Quintessence overzicht. Over de aspecten anti-corruptie en privacy klantgegevens wordt gerapporteerd in het GRI overzicht.