Milieu

Doelstelling

Verbeteren van de milieuprestaties van onze eigen parkeerfaciliteiten, wagenpark, kantoren en het beïnvloeden van milieuprestaties van belangrijke relaties in de waardeketen.

Wat willen wij bereiken

In 2009 is een Energy Saving programma opgestart om de bewustwording te vergroten en maatregelen te treffen om het energieverbruik en de CO2-voetafdruk te reduceren.

In 2012 zijn als onderdeel van dit programma uitgangspunten voor verlichtingsinstallaties naar beneden bijgesteld. Dit is gelukt zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en lichtbeleving die voor Q-Park erg belangrijk zijn. Verlichtingsinstallaties voor parkeervloeren worden ontworpen op een gemiddelde waarde van 85 lux en met een gelijkmatigheid van 0,5 bij een energieverbruik van tussen de 1,3 Watt en 1,9 Watt per m². Hiermee bereiken we een balans tussen een goed lichtniveau en een energie-efficiënte installatie. Dit resulteert in een optimalisatie van het energieverbruik van verlichtingsinstallaties in nieuw gebouwde en gerenoveerde parkeerfaciliteiten. Het economische criterium is dat eventuele méér-investeringen voor nieuwe technieken zoals led, in minder dan 5 jaar terugverdiend zijn.

Naast de eigen duurzaamheidsprogramma's wilden we ons sterk maken voor de ontwikkeling van de BREEAM In Use standaard voor parkeergarages. Verder vragen we onze businesspartners om hun CO2-prestaties met ons te delen.

93% medewerkers streven naar betere milieuprestaties eigen huishoudenBREEAM In Use gereedBPC (Business Partner Code) uitgebreid en gevalideerd

Energy Saving programma

In het kader van het Energy Saving programma is een traject ingezet om bestaande verlichtingsinstallaties en –aansturingen te optimaliseren. Zo kunnen ons energieverbruik en CO2-voetafdruk worden gereduceerd. De afdeling Corporate Real Estate & Facilities Management ondersteunt de landenorganisaties in het realiseren van de gecommitteerde reductiedoelstellingen. Op centraal niveau analyseren en beoordelen we marktoplossingen op het gebied van lichtopbrengst, energieverbruik en financiële haalbaarheid. Deze technische oplossingen passen we toe:

  • Daglicht- en bewegingsdetectie aanbrengen of optimaliseren in combinatie met dimmen of schakelen van verlichtingsinstallaties.
  • Conventionele lichtbronnen vervangen door inductie- of retrofit led-producten.
  • Conventionele armaturen vervangen door hoog frequente T8, T5 of led-producten.

Wat wij hebben gerealiseerd in 2013

Verlichtingsprojecten

Er zijn in 32 bestaande parkeerfaciliteiten daglicht- en of bewegingsdetectie geoptimaliseerd of geïnstalleerd.

In Duitsland, België en Frankrijk zijn in vijf parkeerfaciliteiten testen uitgevoerd met retrofit led-producten in bestaande armaturen. De kwalitatieve retrofit led-producten kennen een grote verscheidenheid. In combinatie met de specifieke kenmerken van elke parkeergarage leidde dit tot zowel positieve als negatieve ervaringen. In twee projecten is aangetoond dat een reductie van het energieverbruik gerealiseerd kan worden, met een goed lichtniveau en gelijkmatigheid als eindresultaat. Echter, bij toepassing van retrofit led-producten is het bestaande verlichtingsplan gehandhaafd. In twee andere projecten bleek dat door een kleinere lichtspreiding van retrofit led-buizen onvoldoende gelijkmatigheid wordt bereikt. De door de leverancier opgegeven levensduur werd hierdoor niet gehaald. Volledige vervanging van de retrofit led-producten was in een aantal gevallen al na 4 maanden noodzakelijk.

In Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en Ierland zijn in 16 parkeerfaciliteiten conventionele armaturen vervangen door hoog frequente T5 verlichtingsinstallaties.

In Nederland zijn in twee parkeerfaciliteiten led-verlichtings­installaties geïnstalleerd in combinatie met dimmen op basis van aanwezigheidsdetectie in diverse zones. Analyse en evaluatie van de resultaten volgt.

Best practices

We verzamelen producttoepassingen en ‘best practices’ in de Q-Park landen en hebben een selectie gemaakt van de meest geprefereerde verlichtingsoplossingen. Vanwege de snelle ontwikkelingen, mede door de opkomst van led-verlichting, herzien wij de selectie van verlichtingsoplossingen jaarlijks.

QEN-4a, b en c: CO2 -voetafdruk per parkeerplaats per constructie.

CO2-prestatie

Naast energiebesparende maatregelen voor verlichting onderzoeken we ook de mogelijkheden voor het optimaliseren van aansturingen van ventilatie-installaties en liften. Ook daarmee kunnen we energieverbruik en CO2-voetafdruk reduceren.

In 2013 hebben wij de Business Partner Code uitgebreid met de vraag om de CO2-voetafdruk aan ons te overleggen. We hebben dit gevraagd aan de top 10 van de business partners in ieder land. Meer dan 60 partners voldeden aan dit verzoek. Het verschil met 2012 is voornamelijk toe te schrijven aan het niet tijdig verkrijgen van de terugkoppeling van de Nederlandse partners en het feit dat Q-Park NV in plaats van de landenorganisaties werkelijke 'derden' aangewezen heeft als partner.

QEN-6a: Belangrijke bedrijfspartners (top 10) die hun CO2 -voetafdruk berekenen. Doelstelling over 2017 is 60%.

Door gebruik te maken van video conferentie en het aanpassen van de organisatiestructuur naar een clusterstructuur waardoor minder mensen minder vaak hoeven te vliegen, is het aantal vluchten drastisch gedaald.

QEN-4w: Aantal enkele reis vliegtickets (0 -1000 km)

Bewustwording over energieverbruik vergroten

Als onderdeel van een trainingsprogramma is een operationele handleiding opgesteld om medewerkers bewuster te maken van energieverbruik. Er wordt actief gestuurd op het afzetten van parkeervloeren en (deels) uitschakelen van verlichting indien de bezetting in de parkeergarage dit toelaat.

Energie centraal inkopen

We hebben ook onderzocht hoe we in het kader van een centraal inkoopbeleid energie grootschaliger kunnen inkopen. We hebben een externe adviseur in energiemanagement aangetrokken. Deze onderzoekt lopende energiecontracten per land. Daarnaast voeren we een actieve inkoopstrategie voor het heronderhandelen of verlengen van energiecontracten. Hiermee zijn we in staat op centraal niveau ontwikkelingen van energieprijzen te volgen en deze tijdig opnieuw vast te leggen.

Duurzaam ontwerpen

Q-Park heeft een bijdrage geleverd bij het tot stand komen van de BREEAM In Use norm voor parkeergarages. Dit geeft ook ons belofte aan voor het toepassen van duurzame oplossingen in onze parkeerfaciliteiten (PFs). Hiermee is een belangrijk onderdeel afgerond voor het behalen van onze doelstelling om in 2017 3 van het totaal aantal PFs in eigendom of lange huur met een BREEAM certificaat te hebben.

NEN 2443 is de Nederlandse Norm die toegepast wordt bij het ontwerpen van Parkeervoorzieningen. In maart 2013 is een nieuwe versie van die norm uitgebracht. Q-Park heeft hier voor de derde keer op rij een bijdrage geleverd aan door het leveren van een voorzitter en een lid van de NEN-normcommissie. Ook hebben wij een financiële bijdrage geleverd.

Als vooraanstaand en toonaangevend ontwikkelaar, eigenaar en exploitant van parkeergarages vindt Q-Park het in het kader van mvo belangrijk een bijdrage te leveren aan het in stand en actueel houden van dergelijke belangrijke documenten.