Kerncijfers

Download data

2013

20121

Netto resultaat (x EUR miljoen)

Netto omzet

742,2

739,9

Operationeel resultaat

174,6

172,8

Netto resultaat

-146,5

-93,8

Balans (x EUR miljoen)

Vastgoedbeleggingen

5.157,5

5.303,0

Eigen vermogen

1.363,0

1.527,5

Huurverplichtingen

2.286,7

2.028,3

Netto bankschulden

1.410,3

1.514,1

Kasstromen (x EUR miljoen)

Operationele activiteiten

77,2

82,4

Investeringsactiviteiten

-50,9

-78,7

Financieringsactiviteiten

3,0

28,6

Mutatie liquide middelen

29,3

32,3

Bedrijfsomvang

Voltijdsmedewerkers

2.218

2.205

Parkeerfaciliteiten

5.920

5.939

Parkeerplaatsen

805.320

860.254

Ratio:

- eigendom

21%

22%

- huur

57%

57%

- beheer

22%

21%

Aandeelhoudersresultaat (x EUR miljoen)

Netto resultaat

-146,5

-93,8

Rechtstreekse vermogensmutaties

16,2

-6,6

Totaal resultaat

-130,3

-100,4

Ratio's

Gearing (netto bankschulden / eigen vermogen)

1,0

1,0

Eigen vermogen plus netto bankschulden / vastgoedbeleggingen

1,0

1,0

Interestdekking ratio

2,2

2,0

Netto bankschulden / EBITDA

7,5

8,2

Gegevens per aandeel

Dividend (EUR)

0,00

32,21

Aandelen (aantal)

1.099.682

1.098.928

  1. Vergelijkende cijfers zijn aangepast. Zie noot 1 'presentatiewijzigingen' bij de jaarrekening voor verdere toelichting.

Parkeerplaatsen per cluster

Download data

2013

2012

Cluster 'Mid'

231.116

233.556

Cluster 'West'

75.711

74.917

Cluster 'Zuid'

105.690

110.080

Cluster 'Noord'

392.803

441.701

Totaal

805.320

860.254

Omzet per cluster

Download data

(x EUR miljoen)

2013

2012

Cluster 'Mid'

298,4

296,0

Cluster 'West'

102,8

102,3

Cluster 'Zuid'

105,1

106,0

Cluster 'Noord'

235,9

235,6

Totaal

742,2

739,9

Parkeerplaatsen per cluster

Gemiddelde omzet per parkeerplaats per cluster

Omzet per cluster

De landspecifieke operationele bedrijven in 4 clusters:

Ontwikkelingen over 6 jaar

Download data

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Parkeerplaatsen (x 1.000)

805

860

848

841

834

789

Parkeerfaciliteiten

5.920

5.939

5.810

5.808

5.707

5.604

Voltijdsmedewerkers

2.218

2.205

2.192

2.186

2.209

2.209

Omzet (x EUR miljoen)

742

740

694

661

601

535

Operationele kasstroom (x EUR miljoen)

77

82

90

89

54

78

Operationeel resultaat voor afschrijvingen (x EUR miljoen)

185

184

178

173

157

131