Belanghebbenden

Q-Park heeft een groot aantal belanghebbenden. In de eerste plaats zijn dat medewerkers, aandeelhouders en financiële instellingen. Op basis van een omgevingsanalyse en een mvo-workshop zijn nog andere categorieën geïdentificeerd. Dit zijn (particuliere en zakelijke) klanten, zakelijke partners, gemeenten en regio’s, overheden, de politiek en de maatschappij als geheel.

Het volgende overzicht laat zien hoe we onze belanghebbenden betrekken bij ons beleid, door hen te informeren en te vragen naar hun behoeften, door reacties op ons beleid te vragen en door met hen samen te werken.

Download data

Belanghebbenden

Behoeften

Activiteiten

Middelen

Kapitaalmarkt
- Aandeelhouders
- Banken1

Benchmarking

Strategie, beleid, risicobeheer en financiële resultaten berekenen

Algemene aandeelhoudersvergadering, bijeenkomsten met banken, technische informatiedagen

Financiële gezondheid en ongevoeligheid voor risico's

Financiële consequenties van milieu- en sociale aspecten berekenen

Website, persberichten, Quintessence, jaarverslagen

Innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Relatie financieel en maatschappelijk verslag

Mvo-onderzoeken

Transparantie en communicatie

Verslaggeving volgens richtlijnen, als basis voor vergelijking met andere organisaties

Relatiebeheer

Goede reputatie

Reputatiemanagement

Code of Ethics

Ethische bedrijfsvoering en compliance

Naleving van wet- en regelgeving en invulling van verantwoordelijkheden

Business Partner Code (BPC)

Privacy en gegevensbeveiliging

Informatie over consequenties van investeringen en desinvesteringen

Deelname aan GRESB en Transparantie Benchmark

Duidelijkheid over relatie financieel en maatschappelijk verslag

Informatie over toekomstige kansen en productvernieuwingen

OECD Richtlijnen en UNGC Principes

Klanten
- Particulier
- Zakelijk2

Eerlijke prijzen

Kwaliteitszorg

Website, persberichten, social media, Quintessence en jaarverslagen

Toegankelijke parkeerfaciliteiten

Informatie over aansprakelijkheid

Customer Service Desk

Veiligheid

Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen

Relatiebeheer

Goede parkeerdienstverlening

Arbobeleid

Mvo- en klanttevredenheidsonderzoeken

Privacy en gegevensbeveiliging

Productontwikkeling en milieuzorg

Informatie op locatie

Goede klachtenafhandeling

Uitdragen van het principe ‘de gebruiker betaalt’

Transparantie Benchmark (TB)

Kwaliteit

Medewerkers
- Huidig
- Toekomstig2

Baanzekerheid en juiste beloning

Informeren over plannen en voornemens van Q-Park

Overleg tussen management en medewerkers

Ontwikkeling en ontplooiing

Arbobeleid en HRM

Functionering- en beoordelingsgesprekken

Ethische bedrijfsvoering

Veiligheid, gezondheid en preventie van incidenten, calamiteiten en ongelukken

Balanced Scorecard

Veiligheid en goede arbeidsomstandigheden

Scholing en training

Medezeggenschap

Privacy en gegevensbeveiliging

Voorkomen van fraude en ongewenst gedrag

Interne communicatie en bijeenkomsten (o.a. interne nieuwsbrieven, Q-Wiki's en IDEFIX-portal)

Goede reputatie

Interne reputatie en communicatie (interne cultuur)

Q-Park Academy

Diversiteit

Risico- en reputatie-management

Interne reputatie en communicatie

Deelname aan sociale activiteiten

Gelegenheid bieden voor sociale activiteiten

Mvo- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken

Transparantie en communicatie

Code of Ethics, richtlijnen voor social media

Zakelijke partners
- Leveranciers
- Commerciele partijen3

Ethische bedrijfsvoering

Informeren over plannen en voornemens van Q-Park

Inkoopvoorwaarden

Partnerschappen

Kwaliteitszorg en informatie over aansprakelijkheid

BPC

Kwaliteit

Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen

OECD Richtlijnen en UNGC Principes

Ketenverantwoordelijkheid

Voorkomen van fraude en ongewenst gedrag

Onderhandelingen

Transparantie en communicatie

Omstandigheden van productie (ook in de keten)

Position papers

Innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Productontwikkeling en milieuzorg

Samenwerken (aan innovatie) en overleggen

Code of Ethics en richtlijnen voor social media

Gemeenten en regio's
- Lokale overheden
- Gemeenschappen3

Benchmarking

Vormgeving en uitvoering van het MVO-beleid op lokaal, regionaal en nationaal niveau

Website, persberichten, Quintessence, jaarverslagen

Werkgelegenheid

Delen van “Best Practices”

Samenwerking en overleg

Ethische bedrijfsvoering en compliance

Eigen regionale initiatieven

Total City Concept

Partnerschappen

Publiek Private Samenwerking

OECD Richtlijnen en UNGC Principes

Leefbare, bereikbare en economisch florerende steden

TB

Integratie transportmodes

Overheden, politiek en maatschappij als geheel
- Nationale overheden
- EU
- Internationale instituten4

Leefbare, bereikbare en economisch florerende steden

Maatregelen om overlast in omgeving te voorkomen of verminderen

Website, persberichten, Quintessence, jaarverslagen

Veilige, gezonde, mooie en sociale woonomgeving

Ontwerpparkeerfaciliteiten aanpassen aan omgeving

Bewonersgroepen, open dagen, informatiesessies

Tegengaan klimaatverandering

Klachtenafhandeling

Klankbordgroepen

Zuinig omgaan met grondstoffen, energie en water

Informeren over toekomstplannen

Code of Ethics

Ethische bedrijfsvoering

Duurzame bouw, onderhoud en renovatie parkeerfaciliteiten

Voorkomen en verminderen van schadelijke milieueffecten

Initiatieven voor duurzame stedelijk mobiliteit

Overige
- Wetenschappers
- Media
- Industrie
- Et cetera4

Innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Delen van “Best Practices”

Website, social media, persberichten, Quintessence, jaarverslagen

Eerlijke concurrentie

Opstellen van normen

Code of Ethics

Benchmarking

Bijdragen aan transparantie van sector

TB, GRI, GRESB

Ethische bedrijfsvoering

Vrijwillige afspraken binnen sector naleven

Deelname aan MVO-Nederland en het Grote Bedrijven Netwerk (GBN)

Toegankelijkheid klanten

Uitdragen van het principe ‘de gebruiker betaalt’

Deelnamen aan kennisplatforms zoals DGBC, KpVV en brancheorganisaties als Vexpan, EPA, StiVad en INREV

Samenwerking en (financiële) steun aan maatschappelijke projecten

De vormgeving en uitvoering van het MVO-beleid

Sponsoring en donaties

Tegengaan klimaatverandering

Voorkomen en verminderen van schadelijke milieueffecten

OECD Richtlijnen en UNGC Principes

Transparantie en communicatie

Arbeidsomstandigheden; ook in de keten

BPC

Eerlijke prijzen verantwoordelijkheid

Significante partijen identificeren en informeren

  1. Interactie frequentie: per kwartaal
  2. Interactie frequentie: dagelijks
  3. Interactie frequentie: maandelijks
  4. Interactie frequentie: minimaal 1 keer per jaar