Maatschappij

Doelstelling

Betrokkenheid van klanten en medewerkers verbeteren en bijdragen aan hun veiligheid en gezondheid.

Wat willen wij bereiken

Q-Park bevordert de veiligheid en gezondheid van klanten en medewerkers. Dit doen wij onder andere door medewerkers op te leiden en uit te rusten voor hun werk en te zorgen voor een veilige, gezonde werkomgeving. Uit klantenonderzoek blijkt dat van de vele diensten die wij leveren, de aanwezigheid van toiletten, een hartdefibrillator en startkabels het meest worden gewaardeerd. Vandaar dat wij deze diensten zeker willen bieden in de parkeergarages in eigendom of met lange huur. Ook stellen wij onze medewerkers in de gelegenheid levensreddende handelingen te leren, zodat ze zowel thuis als op het werk iemand kunnen helpen.

Jaarlijks ontvangen we miljoenen bezoekers in onze parkeerfaciliteiten op alle tijdstippen van de dag. Het is helaas onvermijdelijk dat onze medewerkers te maken krijgen met agressief of ongepast gedrag. Wij bieden parking hosts een training aan om hiermee te leren omgaan. In het kader van verkeersveiligheid werken we samen met rijscholen om kandidaat-bestuurders goed te leren manoeuvreren in een parkeergarage.

Conflicthanteringstrainingen 641 (2012: 454)EPA's Slim Parkeren (NL) en Q-Park Tongeren (BE)Transparantie Benchmark 45 en G4 Core gestart

Wat wij hebben gerealiseerd in 2013

Hartdefibrillatoren, toiletten en startkabels

De realisatie van onze doelstelling om hartdefibrillatoren voor het publiekelijk toegankelijk te maken in onze parkeergarages, laat te wensen over. Het tempo waarin deze levensreddende apparaten geïnstalleerd worden, ligt te laag.

Vermoedelijk zijn ze in de landenorganisaties huiverig voor vandalisme of diefstal en niet bekend genoeg met verbeterde protocol details van deze PI.

QSO-1a en QSO-4: PFs (eigendom + lange huur) met AEDs en medewerkers getraind in reanimatie.

Ook lijkt het onvoldoende duidelijk wat voor de definitie van publiekelijk beschikbaar stellen inhoudt. De apparaten moeten op een logische, goed beveiligde én toegankelijke plaats op te halen zijn door getrainde vrijwilligers of medisch personeel.

Het aantal toiletvoorzieningen of de verwijzing daarnaar blijft eveneens achter bij de doelstelling. We zullen in 2014 werken aan betere voorlichting aan onze operationele bedrijven op deze punten, omdat wij nog diverse creatieve efficiënte mogelijkheden zien.

QSO-2: PFs (eigendom + lange huur) met toiletten of bewegwijzering naar toiletten elders.

Trainingen voor medewerkers

Het aantal medewerkers dat een EHBO- of reanimatietraining volgde, is significant lager dan in 2012. Onze doelstelling is dat eenderde van de medewerkers een dergelijke training heeft gevolgd 2017. We zitten nu op 16%. Het is wel belangrijk om te melden dat de trainingen om de twee jaar gegeven kunnen worden, dat zal mede de oorzaak zijn van de lagere getallen in 2013. De conflicthanteringstraining is wel goed gevolgd. Als we zo doorgaan, halen we de doelstelling dat tussen de 20 à 25% van onze medewerkers deze training volgen.

Q-Park is zich bewust van de minder goede reputatie van de vastgoedsector1. Met de Code of Ethics meenden wij medewerkers voldoende te kunnen doordringen van het belang van ethisch gedrag. In de praktijk blijken medewerkers toch soms niet in te zien dat iets niet kan, of te twijfelen over de juiste manier van handelen. Om dat grijze gebied te verkleinen en fraudebewustzijn te vergroten, bieden we ook een anti-corruptietraining aan. De training is in 2013 gevolgd door 405 medewerkers.

Samenwerken met rijscholen

De samenwerking die Q-Park nastreeft met rijscholen verdient nog aandacht. We willen nieuwe bestuurders voorlichten over mobiliteitskeuzes en goed leren inparkeren in een parkeergarage. Niet alle landen zijn hier op dezelfde manier mee bezig. We gaan hierover met hen in gesprek.

QSO-8: PFs (eigendom + lange huur) met rijschool samenwerkingen.

Transparantie Benchmark

We zijn opnieuw gestegen in de Transparantie Benchmark van het ministerie van Economische Zaken. We staan op positie 45.

EPA Award Grote Markt Tongeren

Q-Park België heeft met Q-Park Grote Markt in Tongeren de European Parking Award in de categorie ‘Renovatie’ uitgereikt gekregen. Als motivatie voor het behalen van de award, prees de jury het feit dat Q-Park de hele garage onder het appartementsgebouw heeft vernieuwd, en zelfs ver buiten de reglementaire, structurele wijzigingen is gegaan. Zo is in het midden van de parking een hellingbaan toegevoegd.

Verder kreeg de garage een kwaliteitsvolle afwerking waaronder een volledige schilderbeurt van muren en plafonds, een hoogwaardige coating op de vloeren, nieuwe slagbomen en betaalautomaten, alsook enkele algemene aanpassingen eigen aan de Q-Park huisstijl.

Voor de veiligheid van de parkeerders is de garage enkel nog toegankelijk via ticketlezers aan alle voetgangersingangen. Ook is extra aandacht besteed aan de verlichting.

EPA Award 'Slim Parkeren'

'Slim Parkeren' app

Q-Park Nederland en Maastricht Bereikbaar hebben met het gezamenlijke onderzoeksproject ‘Slim Parkeren’ een European Parking Award gewonnen in de categorie ‘Innovatie’. De VU Amsterdam was verantwoordelijk voor de onderzoeksopzet en de analyse.

Met behulp van een app werden bezoekers van Maastricht ondersteund bij het vinden van een parkeerplaats. Doel hiervan was te onderzoeken welke informatie het parkeergedrag van bezoekers van een stad kan beïnvloeden. Als auto’s beter over een stad worden verdeeld komt dit de verkeersdoorstroming ten goede en dringt dit de last van het parkeren op straat terug.

Via de app werd bepaalde informatie wel of niet aangeboden om te zien wat het effect was. Het ging dan om zaken als de beschikbaarheid van een parkeerplaats, de afstand tot het bezoekdoel en het parkeertarief. “Een daadwerkelijke innovatie, omdat actuele informatie over beschikbare parkeerplaatsen snel te vinden is” aldus de EPA jury. “Zo rijden mensen rechtstreeks naar hun bestemming, wat positief is voor het milieu”. Onderzoek naar de effectiviteit van deze app wijst uit dat het tonen van incar beschikbaarheidsinformatie bijdraagt aan een betere spreiding over parkeerfaciliteiten.

  1. Bribe Payers Index, Transparency International, 2011