Duurzame keuzes

We zijn verheugd over de voortgang van ons mvo-beleid. Dit is ons eerste duurzaamheidsverslag met externe verificatie van Lloyd’s Register Nederland B.V. (handelend onder de naam LRQA). De remuneratie voor bestuur en directie kent een verdiepingsslag door het toevoegen van meetbare mvo-processen en -resultaten.

Q-Park is in 2013 opnieuw gestegen in de Transparantie Benchmark van het ministerie van Economisch Zaken. We nemen nu positie 45 in.

We hebben onze CO2-voetafdruk per parkeerplaats verminderd en we hebben een compact bedrijfsmodel ontwikkeld om onze financiële en duurzame waardecreatie inclusief de gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.

Q-Park sluit het jaar met een redelijk resultaat af en legt hiermee een goede basis voor de komende jaren. Zowel over de EUR 742,2 miljoen omzet als de EUR 185,2 miljoen operationeel resultaat voor belastingen en afschrijvingen zijn we tevreden.

In een constructieve dialoog met onze aandeelhouders hebben we de houdbaarheid voor de langere termijn van de hybride structuur van onze onderneming beoordeeld. Het parkeerbedrijf (Opco) en het vastgoedbedrijf (Propco) hebben ieder hun eigen activiteiten en verdienmodel. De interne Opco-Propco splitsing waartoe we hebben besloten, biedt veel mogelijkheden voor de toekomst.

Voor het vastgoedbedrijf zijn er veel meer opties voor acquisitie, zoals uitbreiding in landen en andere stedelijke gebieden. Voor het parkeerbedrijf zijn er groeimogelijkheden in uitbreiding van parkeerdienstverlening en innovatieve parkeeroplossingen, en rendements­verbeteringen door schaalvoordelen.

De interne splitsing vraagt om ander leiderschap. We hebben in 2013 aangekondigd dat de CEO Ward Vleugels in 2014 afscheid zal nemen. Hij laat een bedrijf achter dat met vertrouwen een nieuwe fase ingaat. De nieuwe koers is goed voor het bedrijf en zal bijdragen aan de vereiste scherpte.

Mvo in strategie en beleid

Ook als het gaat om mvo gaat de interne splitsing meer helderheid brengen. Q-Park heeft duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid onderdeel gemaakt van strategie en beleid. Ons remuneratiebeleid is aangepast, zodat ook niet-financiële aspecten de aandacht en focus krijgen die ze verdienen. Wij sturen de organisatie nu nog gerichter aan op een compacte set financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren. We realiseren ons dat in economisch lastige tijden de financiële component vaak de boventoon voert.

Mvo-investeringen, zoals in led-verlichting of duurzamere klimaatbeheersings­componenten, hebben hun positieve effect op de langere termijn. In deze tijd zien ook wij ons regelmatig gedwongen om de korte termijn te laten prevaleren. Dat is een dilemma waar we tegenaan lopen en waar we ons zeer van bewust zijn.

Bijdragen aan leefbaarheid

We houden vast aan onze opvatting dat innovatieve parkeeroplossingen en gedifferentieerde prijsstrategieën zoals wij die bieden, bijdragen aan duurzaamheid en aan de leefbaarheid van de stad. We blijven hierover het gesprek aangaan met de gemeenten waar wij gevestigd zijn in de tien Europese landen. En we boeken op dit punt gelukkig ook vooruitgang zoals blijkt uit het groeiende aantal doelsteden dat kiest voor een Total City Concept.

We zien veel kansen in het bieden van actuele informatie aan automobilisten over vrije parkeerplekken en tarieven. Daarom investeren we gericht in een informatieproject dat ons die actuele gegevens gaat leveren vanuit de parkeerfaciliteiten. Die informatie kunnen we dan ontsluiten via internet of dynamische informatieborden in de stad.

Een ander succes is de totstandkoming van de BREEAM In Use norm voor parkeerfaciliteiten waaraan wij een bijdrage hebben geleverd. Daarmee is duurzaam bouwen in dit segment een grote stap dichterbij gekomen.

Materialiteit

Dit jaar hebben wij onze belanghebbenden gevraagd waarover Q-Park zou moeten rapporteren in het jaarverslag. We danken hen voor de moeite die zij hebben genomen om zich hierin te verdiepen. De uitkomst (zie materialiteit) geeft ons goed inzicht in of en waar we kunnen bijsturen. Het leert ons ook dat onze keuze om over 2015 een geïntegreerd jaarverslag uit te brengen de juiste is.

De economische component behandelen we nu nog in het financieel jaarverslag. De materiële aspecten werkgeverschap en integriteit staan nu nog 'los' in het GRI overzicht. We zullen deze onderwerpen integreren in ons Quintessence beleid, zodat de weg is geplaveid om de verslagen en resultatenoverzichten dichter bij elkaar te brengen.

Q-Park staat voor kwaliteit in parkeren, ook als het gaat om de duurzame keuzes die we daarbij maken. Onze kwaliteitsfilosofie staat recht overeind, we hebben de juiste mensen in huis om deze waar te maken en de beste locaties. Dit biedt alle kansen om de groei met kracht door te zetten voor een succesvolle toekomst. Wij danken iedereen die ons in het afgelopen jaar vertrouwen heeft gegeven en heeft bijgedragen aan waar Q-Park nu staat.

Raad van bestuur. Van links naar rechts; Theo Thuis, Ward Vleugels, Rob Vroom.

Raad van bestuur

Ward Vleugels - CEO
Theo Thuis - COO
Rob Vroom - CFO

Maastricht, vrijdag 21 maart 2014