Uitdagingen

Onze focus blijft gericht op de kansen die gedifferentieerde prijsstrategieën bieden, zowel economisch als voor de leefomgeving.

Een duurzame bedrijfsvoering en het uitdragen van de maatschappelijke relevantie kennen zo hun uitdagingen: het is niet eenvoudig om te zorgen voor betrouwbare, vergelijkbare gegevens, om de juiste balans te vinden tussen positieve en negatieve berichten, en om overzicht te houden in een zee van data. Wij zijn ervan overtuigd dat op de langere termijn de voordelen de nadelen ruimschoots overtreffen.

Kansen

Bedreigingen

Q-Park geeft veel aandacht aan de beheersbaarheid van strategische, operationele en financiële risico’s van het mvo-beleid. Risico-inschattingen worden behandeld in het ondernemingsplan, het bedrijfsnoodplan en de handboeken voor accounting, P&O en marketing. Deze interne documenten bevatten ook duidelijke richtlijnen, processen en protocollen voor de preventie en aanpak van operationele risico’s. Hieronder vallen ook mvo-risico's op het gebied van milieuvervuiling, medewerkerstevredenheid en veiligheid. De belangrijkste bedreigingen zijn:

De materialiteitsmatrix laat zien welke aspecten de grootste invloed hebben op de strategie en de resultaten van Q-Park. In het risicoprofiel van Q-Park staat beschreven hoe wij deze risico's beheersen. Meer hierover leest u in ons financieel jaarverslag 2013.