Hoofdpunten

Mobiliteit

101.616 (2012: 91.161) Parkeerplaatsen bij OVPFs met dynamische informatie 179 (2012: 150)PFs met informatie over mobiliteitsopties en alternatieve locaties191 (2012: 151)

Faciliteit

PFs meer dan 25 dagen VOL 1391 (2012: 137)312 (2012: 265) PFs met Parkeer Route Informatie SysteemElektrische oplaadpalen 3941 (2012: 465)

Maatschappij

Conflicthanteringstrainingen 641 (2012: 454)EPA's voor Smart Parking (NL) en Q-Park Tongeren (BE)Transparantie Benchmark 45 en G4 Core gestart

Economie

Doelsteden met Total City Concept 46 (2012: 26)428 (2012: 404) PFs met gedifferentieerde prijsstrategiePrijsstrategie trainingen gevolgd 1801 (2012: 310)

Milieu

93% medewerkers streven naar betere milieuprestaties eigen huishoudenBREEAM In Use gereedBPC (Business Partner Code) uitgebreid en gevalideerd
  1. Rode cijfers geven aan dat deze getallen een negatieve trend volgen.