Wat beter kan

Wij lopen tegen dilemma's en uitdagingen aan die verhinderen dat wij onze Quintessence doelstellingen volgens plan realiseren. De tegenvallende economische omstandigheden leiden ertoe dat we keuzes moeten maken om de financiële stabiliteit te blijven borgen. Dit zet een rem op investeringen in duurzame materialen of oplossingen in onze parkeergarages. We blijven investeren, maar houden tegelijkertijd onze kosten scherp in het oog.

Niet alle prestatie indicatoren (PIs) worden even goed begrepen, ondanks de uitbreiding op de bijbehorende protocollen. Een training met gedetailleerde uitleg voor de diverse verantwoordelijkheden zou een oplossing kunnen zijn.

Uit sommige prestaties blijkt dat mvo als thema nog beter op de kaart gezet kan worden in verschillende Q-Park landen. Vooralsnog worden alle mvo-prestaties slechts eenmaal per jaar opgevraagd. Voor sommige PIs is het mogelijk om ook per kwartaal of half jaar gegevens op te vragen en te delen. Dit kan de aandacht voor mvo-aspecten in de landen versterken en de prestaties verbeteren.

Onze visie op de voordelen van duurzame mobiliteit voor de leefbaarheid van de stad biedt kansen om daarover in gesprek te gaan met gemeenten en andere partijen. Dat kan altijd beter. Onze focus blijft gericht op de kansen die gedifferentieerde prijsstrategieën bieden, zowel economisch als voor de leefomgeving.