Interview Privacy

Sacha Oerlemans, Corporate Director Marketing Q-Park

"Werken aan wederzijds vertrouwen"

Zorgvuldig omgaan met klantgegevens en de privacy van onze klanten nauwgezet bewaken, is belangrijk voor Q-Park. Het versterkt namelijk het wederzijdse vertrouwen en geeft inzicht in elkaars verwachtingen ten aanzien van onze dienstverlening. Vanuit het veiligheidsprincipe (voor onze klanten en onze medewerkers) hebben we CCTV en voor de operationele dienstverlening lezen we soms kentekenplaten. Daarnaast verzamelen we in het Customer Relationship Management (CRM) programma gegevens van zowel privé- als zakelijke klanten. En door diverse betaalmogelijkheden die we ter beschikking hebben worden ook klantengegevens opgeslagen en verwerkt.

Al met al beschikken we over een bijzonder grote hoeveelheid gegevens van en over onze klanten die we met de grootste zorg behandelen. Q-Park volgt dan ook de OECD-richtlijn die duidelijk vraagt om respect voor klantenprivacy en om maatregelen die verzamelde of verwerkte persoonlijke informatie veilig stellen. Daarnaast kent Q-Park de Marketing & Communicatie Code en de CCTV Code, met specifiekere regels en voorschriften op het gebied van databescherming en privacy.

Om gedegen met de dataveiligheid van bankpashouders om te gaan en fraude te minimaliseren, kent Q-Park een extra beschermingslaag rondom betaalkaartgebruik en de bijbehorende processen. We worden jaarlijks gevalideerd op het navolgen van de Payment Card Industry/Data Security Standard. Q-Park wil namelijk graag dat haar klanten met hun betaalkaart betalen om de snelheid van de parkeertransactie te verhogen en de veiligheidsaspecten te verbeteren, voor medewerkers én klanten.

Het gemak van in- en uitrijden met een betaalkaart is vele malen groter dan van contant betalen aan de betaalautomaat. Daarnaast kan een betaalkaart als identificatiemiddel dienen bij reserveren (of zelfs voor onze abonnementhouders). Dan is de klant niet meer gebonden aan een kenteken (stel dat deze zich in een andere auto verplaatst dan voorzien). Bovendien is ook meteen de betaling gekoppeld, wat wachten voorkomt.

We zijn van plan om op korte termijn het CRM-systeem ook open te stellen voor onze klanten, zodat ze hun eigen gegevens kunnen inzien en wijzigen. Facturen zijn online zichtbaar en betaalbaar, adresgegevens en voorkeuren kunnen worden gewijzigd, en klanten kunnen direct hun vraag stellen of de meest voorkomende antwoorden vinden. We kunnen zo potentiële klanten ook makkelijker op de hoogte brengen van promoties en/of activiteiten rondom onze parkeerfaciliteiten en hen van een gepast voorstel voorzien.